Certificat digital Andorra

CERTIFICAT DIGITAL ANDORRA

IDEAN proposa a les empreses interessades l’estudi de reenginyeria per a la implantació de un GESTOR DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS, MITJANÇANT UN WORKFLOW DE TREBALL CONFIGURABLE I AMB LA INCORPORACIÓ DE LA SIGNATURA i CERTIFICAT ELECTRÒNIC SEGONS LA NORMATIVA DEL GOVERN D’ANDORRA que integri totes les necessitats de negoci que l’empresa requereix per treballar amb l’Administració (Govern i comuns).

 

 • Què és el WorkFlow?

El WorkFlow és un mòdul que està dissenyat específicament per gestionar tot el flux documental d’una empresa i les diferents etapes i controls que cada document ha de acomplir. El WorkFlow és el nucli del funcionament de tota l’aplicació.

 • Gestió de documents.

El programa permet configurar tot tipus de document així com les seves MetaDades per a la seva indexació i localització. Tan mateix, podrem assignar si el document necessita de signatures electròniques, les persones vinculades al document, els textos informatius, valors, etc.

 • Gestió d’expedients

L’expedient ens permetrà definir, entre altres coses:

 1. Quins documents i en quin ordre s’han de composar a l’expedient.
 2. Automatitzar tot el flux dels diferents documents.
 3. Els permisos d’actuació i/o visualització d’aquest expedient i dels seus documents.
 • Gestió de plantilles

Incorporem un complet i intuïtiu gestor de plantilles, per automatitzar al màxim la generació de la documentació i dotar d’autonomia a l’usuari i evitar la dependència de personal d’informàtica especialitzat.

 • Gestió de l’arxiu

Permet la transició cap a una empresa “sense paper” i vincular l’arxiu digital amb l’arxiu físic per tenir-los sempre localitzats.

 • Registres d’entrades i Sortides

És molt important conèixer quina documentació entra i/o surt de l’empresa, per això l’hem dotat d’un potent assistent per evitar errors d’entrada, com ara documentació incompleta i iniciar el flux pertinent sense cap pèrdua de dades i de temps.

 • Portal Web

El portal web permet gestionar la comunicació bidireccional amb els clients i els proveïdors, tan mateix permet gestionar l’entrada i la sortida de la documentació autoritzada.

 • Signatura Certificada

El sistema integra de forma estàndard totes les necessitats i requeriments de la signatura digital certificada del M.I GOVERN D’ANDORRA. El sistema s’ocupa de gestionar de manera automàtica el circuit de signatures amb avisos i recordatoris en forma de SMS o Mail.

Els usuaris podran signar a través del dispositiu o sistema operatiu de la seva conveniència: Windows, Linux, iOS (iPhone i iPad) i OSX (Ordinadors Apple).

 • Signatura Manuscrita

Per les signatures més comuns, com podria ser un registre d’entrades a l’empresa, el sistema incorpora la possibilitat de recollir una signatura digital impresa.

Per més informació: https://www.signaturaelectronica.ad/