Per Autònoms

Tota la teva informàtica en tarifa plana mensual.

autonoms

 • Configuració personalitzada
 • 250Mb d’espai al Cloud
 • Connecta des d’on vulguis.
 • Sense limit de facturació

A iDEAN hem dissenyat pels autònoms i petites empreses una completa oferta de gestió empresarial, de comptabilitat i de gestió de punt de venda, que pots utilitzar immediatament. Només has d’informar al sistema de com ha d’actuar mitjançant un mòdul de parametrització i en molt poc temps començaràs a treballar.

El nostre ERP conté una amplia oferta de funcionalitats que s’adaptaran a les teves necessitats; des del control total dels articles, magatzems i serveis, passant per una sofisticada però fàcil gestió comercial amb tot el necessari per a comprar i vendre.

Si necessites portar la comptabilitat, la trobaràs totalment preparada amb totes les normes i models oficials d’Andorra, el PGC, els informes financers estan disponibles des del primer moment. Tindràs pre-configurats tots els requeriments que necessites pel control dels teus tributs, la declaració de l’IGI la faràs amb un simple clic.

Disposes, si és necessari, d’un TPV per controlar tot el teu front-office i, efectivament, connectat en temps real amb l’ERP i la comptabilitat.

Conèixer més

 • Multi-idioma
 • Multi-divisa
 • Multi-plataforma (Windows, Mac, Linux, Android)
 • Tots els formats ABA inclosos.
 • PGC andorrà sempre actualitzat.
 • Informes financers (balanços) oficials.
 • Control IGI.
 • Control IRNR
 • Comptabilitzacions automàtiques des de les compres i vendes.

Mòduls ERP:

 • Gestió d’articles i serveis:
  • Manteniment articles/serveis
  • Articles compostos.
  • Famílies.
  • Classificacions alternatives d’articles.
  • Unitats de tractament (Palets, quilos, caixes, litres, etc.).
  • Gestió per lots.
  • Planificador de necessitats.
  • Inventari a data.
 • Gestió de magatzems:
  • Magatzems i ubicacions
  • Traspàs automàtic entre magatzems.
 • Gestió comercial:
  • Gestió de contactes (clients, proveïdors, comercials, operaris, transportistes, etc.)
  • Classificacions alternatives dels contactes.
  • Estadístiques.
 • Compres:
  • Comandes de compra.
  • Entrada albarans de forma automàtica i manual.
  • Factures de compra.
 • Vendes:
  • Pressupostos.
  • Comandes.
  • Albarans.
  • Factures.

Mòduls de comptabilitat:

 • Comptabilitat general
  • Entrada apunts comptables (programada i manual)
  • Recerca apunts.
  • Consulta de comptes
 • Gestió de tresoreria
  • Previsions de cobraments i pagaments
  • Cartera de cobraments i pagaments
  • Remeses format ABA
  • Conciliació bancària manual i N43
 • Informes financers (estàndard Andorra)
  • Balanços de situació (reduïts, abreujats, etc.)
  • Balanços d’explotació (reduïts, abreujats, et.)
  • Sumes i Saldos
  • Compensació automàtica i manual.
 • Altres
  • Llibres comptables.
  • Diaris comptables.
  • Tancament i obertura exercicis de forma automàtica.
  • Control per períodes (mensuals, trimestral, anyal).

Terminal punt de venda (TPV)

 • Configuració caixes, usuaris, torns, etc.
 • Vendes comptat, crèdit, targes, fidelització, etc.
 • Agrupació per famílies, articles.
 • Totalment gràfic.
 • Factures simplificades.
 • Aparcar tiquets.
 • Informes estadístics gràfics.
 • Informes x, z.
 • Vendes per hora per famílies, venedors, etc.
 • Comptabilització automàtica al tancament de caixa.
 • Rebaixa d’estocs a temps real.
 • Control de magatzems.