Nòmines per Andorra

El nou programari de nòmines I.Cloud.Payroll de IDEAN inclou tota la reglamentació vigent del Govern d’Andorra, com també la reglamentació de la CASS per la liquidació de les cotitzacions, el control i el pagament de l’IRPF, les domiciliacions de pagament a través de fitxers ABA, una completíssima opcions de funcionalitats pel control d’empleats, una gestió documental per tractar la documentació impresa i un Business intelligence (BI) per l’anàlisi de la informació mitjançant quadres de comandament i objectes Excel.

El programa està pre-configurat de manera que pugui ser utilitzat de manera immediata. També podrà importar de forma ràpida i àgil tota la seva actual informació de manera que tot tingui la continuïtat desitjada.

I.Cloud.Payroll es complementa amb l’opció Web del “Portal del treballador”, on els empleats poden interactuar amb el departament de RR.HH. per a demanar les seves vacances, informar de les absències, consultar, imprimir i signar el butlletí de treball i d’altres funcions per facilitar tota la gestió personal.

(La nova versió de 1 febrer 2019 conté tota la normativa vigent publicada al BOPA)

CALENDARIS

El sistema de calendaris del programa de nòmines d’iDEAN pot ser per empresa, centres i empleat; però a més et permetrà configurar totalment els rangs de liquidacions (mesos naturals o no), els festius i els horaris de cada empleat o grups d’empleats.

EMPLEATS

A iDEAN sabem que cada empleat és molt més que un nom i un salari, per això hem dissenyat tot un apartat per tenir centralitzada tota la seva informació: dades generals, dades bancàries, aptituts professionals, documents associats (CV, Permís de residència, etc.) i molt més!

ORGANITZAT i SEGMENTAT

Pensem que saber a que dediquen el temps els empleats és fundamental per això amb iDEAN pots organitzar la teva empresa per centres de treball, departaments, projectes, etc.

LLIBRE DE TREBALL

Amb el nostre programa de nòmines dissenyat totalment per la normativa andorrana obtindràs de manera automàtica el resum d’activitats per dia i treballador.

FULLS DE NOMINA

iDEAN calcularà per tu, de manera totalment automàtica, els salaris i t’ho presentarà de manera detallada. Deixa que el programa de nòmines gestioni per tu les hores extres, bestretes, primes, etc.

CASS / IRPF

Totes les cotitzacións (Obrera, patronal, IRPF, etc) calculades i deduides automàticament a la nòmina. Però a iDEAN hem volgut anar més enllar i fer que la teva liquidació a la CASS passi a ser automàtica!

LLISTAT DE CONTROLS

Amb el nostre programa de nòmines per Andorra, podràs analitzar totes les dades entre períodes que necessitis de manera automàtica i detallada!

QUITANÇA

Totes les quitances calculades de manera automàtica segons el codi de relació laboral d’Andorra

MÉS INFORMACIÓ