Més sobre comptabilitat

account2

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Totalment Cloud Computing: No requereix per part del client de cap infraestructura informàtica, solament un ordinador amb connexió a Internet.

Creat i adaptat per les PIMES d’Andorra: Totalment adaptat a l’entorn d’Andorra (Pla comptable, IGI, impostos, ABA, etc.). Informes estàndards (Balanços, declaracions d’impostos, resums, etc.) ja prèviament configurats

Multi-idioma: La interfase d’usuari incorpora el català i castellà; a curt termini el francès i l’anglès.

Multi empresa: Amb la versió professional i avançada no té cap limitació amb el número d’empreses que es vulguin utilitzar.

Personalitzable i adaptable: Accés a les funcionalitats segons les necessitats del client.

Multi divisa: actualització dels canvis de moneda de forma automàtica des de Google Finance.

Conferències múltiples amb Skype: Accés a Skype (si es té un compte obert) i a xarxes socials (Facebook, Likdlink, Twitter, etc.)

Connectivitat amb Office: Possibilitat d’enviar les dades consultades a Excel per a un posterior anàlisis.

Sense llicències: No requereix de llicències d’ús de BBDD ni llicències de servidors.

Fàcil i còmode d’utilitzar: L’escriptori està dissenyat per a simplificar i optimitzar l’entorn de treball de cada usuari:

o Configuració de l’idioma a la Interface.
o Llista de favorits per accedir ràpidament a les opcions més utilitzades.
o Amagar panells per utilitzar plenament la pantalla de dades.
o Tots el programes o opcions són oberts en forma de pestanyes.
o Visualització de l’estat dels treballs que s’executen en segon pla (servidor).
o Pantalles d’ajuda modificables per l’usuari.
o Ajuda d’un assistent per les compres i vendes.

account1

CARACTERÍSTIQUES DE LA COMPTABILITAT

Configuració i parametrització de múltiples societats.

Creació d’exercicis per tancament mensual, trimestral o anyal.

Bloqueig de períodes tancats per evitar entrada de dades.

Creació automàtica del PGC totalment andorrà i en català.

Comptes auxiliars il·limitats.

Assignació de les comptes de tributs (IGI – IRPF).

Taula d’entitats compartida amb l’ERP. No cal crear clients ni proveïdors.

Llibres comptables.

Diaris.

Tipus d’operacions assignades als llibres.

Pre-conceptes per una ràpida entrada d’apunts.

Múltiples condicions de pagament compartit amb l’ERP.

Documents de pagament personalitzats.

Múltiples arxivadors.

Entrada d’assentaments de forma ràpida i controlada.

Actualització del canvi de moneda automàtic a través d’Internet.

Històrics dels canvis de divises.

Visualització automàtica per part del comptable dels apunts entrats i modificats.

Recerca d’apunts.

Consultes per comptes (amb conciliats o històrics).

Impressió de diaris.

Complerta gestió de tresoreria amb previsió de tresoreria a data.

Entrada manual de previsions no comptabilitzades (nòmines, rebuts, etc.)

Complerta gestió de cobrament i pagaments.

Trameses amb fitxers telemàtics segons la normativa de l’ABA.

Control dels venciments de cobrament i operativa d’impagats.

Conciliació bancària manual i amb la N43.

Complerta gestió d’immobilitzats, per grups o per projectes.

Fitxa de l’immobilitzat: valoració, factura d’entrada, comptabilització, carències, imatges, etc.

Amortitzacions automàtiques amb creació d’apunts.

Gestió de tributs totalment adaptada a la normativa andorrana (900-910).

Possibilitat de generar una comptabilitat analítica per centres de cost i seccions.

Plannings de repartiment dinàmic i estàtic i simulacions per preveure resultats.

Consultes i revisions de l’analítica.

Pèrdues i guanys dels centres de cost.

Pressupostos i desviacions.

Informes de balanços preparats segons la normativa andorrana, amb possibilitat de canviar-los.

Balanç de situació.

Pèrdues i guanys.

Sumes i saldos.

Tancaments anyals amb creació d’assentaments d’apertura i regularitzacions.

Compensació automàtica d’apunts.

Revisió i renumeració d’apunts.