FAQ

faq

 

Sobre Cloud Computing

Qué és Cloud Computing?


El Cloud Computing consisteix en oferir aplicacions i serveis a través d’Internet. La computació al núvol és una tecnologia on tota la informació es troba a Internet, sense necessitat de posseir una infraestructura informàtica. L’usuari, a través d’un ordinador, una tablet o un smartphone pot accedir a les seves dades i a una completa gamma de serveis empresarials, l’únic que necessita és una connexió a Internet.

Per què és necessari el Cloud Computing?


Actualment per poder treballar, les organitzacions empresarials necessiten d’un costós hardware, espai físic, electricitat, climatització, sistemes operatius específics per a les aplicacions, llicenciament del software i les BBDD, personal especialitzat, etc. als quals s’han de destinar molts recursos i temps. Són difícils d’escalar i, encara més important, tenen un cost inicial molt alt que fan que les despeses en informàtica es disparin. Davant d’això les Pimes i Autònoms no tenen cap oportunitat.

Què fa tan atractiu al Cloud Computing?


Els serveis en el núvol et permeten simplificar la infraestructura tecnológica. Ara la nova plataforma és internet, on pots accedir a una sèrie de serveis i aplicacions, l’única cosa que necessites és un dispositiu connectat a internet, així de senzill.

Els serveis Cloud són els centres de dades de proveïdors com iDEAN, dins els quals es realitzen les operacions sol·licitades pels usuaris com gestionar compres, vendes, inventari o comptabilitzacions de tot tipus. A més, pots escalar els teus recursos segons les teves necessitats i accedint a la teva informació amb total seguretat des d’on vulguis. D’aquesta manera el Cloud et permet donar resposta als teus objectius de negoci estalviant temps i diners.

Quins avantatges té el Cloud Computing respecte als sistemes tradicionals?
 1. Simplifica al màxim la teva infraestructura tecnològica al no necessitar servidors d’aplicacions ni de bases de dades.
 2. Les aplicacions s’executen en un centre de dades especialitzat i amb un equipament d’alta disponibilitat.
 3. Són més econòmiques al no requerir llicències de BBDD ni de softwares addicionals.
 4. Les aplicacions són més ràpides d’instal·lar i de configurar.
 5. Accessible des de qualsevol lloc i moment, la informació està disponible per a tots els usuaris quan ho desitgin.
 6. Són fàcilment escalables.
 7. No necessiten d’actualitzacions, tot està inclòs al servei.
 8. Les empreses no necessiten de personal especialitzat per administrar les aplicacions.
 9. Són molt més segures gràcies als accessos controlats, núvols privats i les còpies de seguretat diàries.
 10. Les despeses són predictibles i considerablement més baixes que la computació tradicional, ja que es limiten a una quota fixa mensual.
Qué és SaaS?


(Segons la Wikipedia) Programari com a Servei (de l’anglès: Software as a Service) és un model de distribució de programari on el suport lògic i les dades que manipula s’allotgen en servidors d’una companyia de tecnologies d’informació i comunicació (TIC), als quals s’accedeix amb un navegador web des d’un client, a través d’Internet. L’empresa proveïdora TIC s’ocupa del servei de manteniment, de l’operació diària i del suport del programari usat pel client. Regularment el programari pot ser consultat en qualsevol computador, es trobi present en l’empresa o no. Es dedueix que la informació, el processament, i els resultats de la lògica de negoci del programari, estan allotjats en la companyia de TIC.

Nosaltres ens ocupem del servei de manteniment, de l’operació diària de còpies de seguretat i del suport del programari usat pel client, amb la llibertat que ofereix aquest tipus de sistemes amb els quals es paga únicament per ús. En el moment en el qual l’aplicació no s’ajusta a les necessitats es pot prescindir i triar-ne un altre de diferent. Aquests sistemes són totalment exportables a qualsevol BBDD i poden funcionar en múltiples plataformes.

Comprar o llogar el meu programari?


Cada vegada són més les empreses que escullen els models de pagament per ús enfront de la compra del programari. La raó és molt senzilla, comprar programari requereix d’un desembors immediat i en el cas que es vulgui instal·lar en un servidor local, encara ho farà més car. Si no es contracta servei de manteniment, el programari pot quedar obsolet i s’ha de fer front a llicències de SO, fet que incrementa el cost final del programari.

Amb les aplicacions SaaS o de lloguer, les despeses són previsibles i fixes, no li cal controlar cap actiu ni aplicar polítiques d’amortització.

Per què és segur el Cloud Compunting?


Al desconèixer com està creada la infraestructura informàtica, tant els atacs interns com externs tenen nul·les possibilitats d’èxit. La base de dades és propia, per la qual cosa l’estructura final només la coneixem nosaltres i no és accessible externament. Els accessos als mòduls i als programes són determinats pel client, que és qui assigna les persones o perfils que hi poden accedir per crear, modificar o suprimir dades.

El programari està compilat per a cada sistema operatiu, la qual cosa impossibilita la seva alteració sinó es disposa de les fonts de creació. L’instal·lador que lliurem a cada client incorpora funcions d’alta seguretat. Un cop establerta la connexió entre el client i els nostres servidors aquests encripten les dades i l’encriptació és alterada cada x temps per afegir més complexitat. Els nostres servidors estan dins d’un núvol privat i la informació està sempre replicada, per la qual cosa si un servidor cau o és víctima d’un atac, aquest canvia automàticament cap a un altre sense que els usuaris notin absolutament res. La disponibilitat garantida és d’un 97,9%.

Les còpies de seguretat es realitzen diàriament i a més es guarden durant un termini de temps, per si fos necessari recuperar les dades recents. Els nostres clients les poden baixar i conservar tantes vegades com vulguin. Recomanem als nostres clients la instal·lació d’un antivirus i tenir-lo sempre actualitzat.

Sobre iDEAN

Per què es diu que està totalment adaptat a Andorra?

El nostre programari incorpora de forma nativa tota la reglamentació andorrana respecte als tributs (IGI, IRNR, IRPF, etc.), per la qual cosa no cal fer cap adaptació com es fa en programes de distribució i que són específics per altres països del nostre entorn.

La normativa ABA per a l’enviament de remeses de cobrament i de pagament està totalment disponible, igualment que la norma N43 per a la conciliació bancària.

Tots els camps de la base de dades, que són propis del nostre entorn (NRT, número de fiança, parròquies, codi INE, etc.), estan disponibles des de l’inici.

El PGC i els informes financers tal i com ho recull la nostra normativa ja estan preconfigurats.

Qualsevol modificació de la normativa oficial és recollida ràpidament per IDEAN i posada a disposició dels nostres clients de forma immediata.

Puc fer les declaracions d’impostos de l’I.G.I. i I.R.N.R. segons la normativa de Govern?

Sí, el nostre programari incorpora tots els informes oficials i estan disponibles de forma immediata, de tal manera que es poden imprimir tal qual és el disseny oficial del Govern d’Andorra.

El programa s’adapta a les necessitats de cada client i les declaracions es poden efectuar pels períodes d’obligatori compliment, ja siguin mensuals, trimestrals o anyals.

Quina infraestructura informàtica necessito per treballar?

No necessita cap infraestructura informàtica, únicament necessita ordinador(s) amb una connexió a Internet.

Què és una solució hibrida de iDEAN?

Les solucions hibrides són solucions on les dades resten sempre a les instal·lacions del client, el programari s’instal·la a la mateixa màquina (servidor) i aquest actua com un núvol privat. Les solucions hibrides però, tenen limitacions en quan a magatzematge i SO.

Aquest tipus de solució serveix per empreses que volen (per raons de política empresarial), que les dades estiguin sempre a les seves instal·lacions.

Quin tipus d’ordinador necessito?

Vostè pot treballar amb qualsevol ordinador o tableta que tingui plataforma MAC, LINUX, Windows i Android.

Quantes persones poden estar treballant i connectades a la vagada?

Pot tenir quantes persones vulgui connectades al nostre sistema i treballant simultàniament, únicament està limitat al tipus de contracte que signi amb nosaltres, però aquestes connexions en tot cas són sempre de forma concurrent, per la qual cosa pot instal·lar l’accés a tants ordinadors com li convingui.

Com és connecta al núvol?

Nosaltres posem a disposició dels nostres clients un “núvol privat” i un accés personalitzat a aquest núvol, sense necessitat d’utilitzar els actuals navegadors d’Internet que contenen cookies i d’altres elements que poden comportar mancances en la seguretat. Per tant, únicament ha d’instal·lar un programa d’accés privat i personalitzat que nosaltres lliurem als nostres clients i que garanteixen l’accés segur.

Haig de pagar quotes de manteniment?

No, amb l’única quota mensual de “pagament per ús”, els nostres clients ja es beneficien de tot el manteniment, actualitzacions, millores, consultes i reparacions de programari que puguin sorgir durant el temps contractat.

Com contracto els vostres serveis?

Al contactar amb nosaltres, realitzem un servei de consultoria gratuït que inclou una proposta econòmica i tècnica d’acord a les vostres necessitats.

Si està d’acord, signarem un contracte únic d’inici de serveis que inclou:

 • Lliurament d’un instal·lador propi.
 • Ajuda a la parametrització/configuració a casa del client.
 • Formació a casa del client, sobre l’ús del programa a les persones que aquest assigni pel seu projecte.
 • Consultoria telefònica (segons horaris IDEAN).
Quan temps necessito per poder començar a treballar?

Com que no necessita cap infraestructura informàtica i si el client ja disposa d’una connexió a Internet, el temps d’implantació és d’un a tres dies, segons la complexitat amb la qual es treballi.

Puc accedir a les meves dades des de qualsevol lloc?

Sí, es pot accedir des de qualsevol lloc i hora sempre i quan es disposi de l’accés adequat. Recordi que no es pot treballar amb cap navegador ni tampoc és recomanable, per raons de seguretat, de fer la instal·lació en ordinadors que no siguin de total confiança.

Si ara tinc un altre programari, puc migrar les meves dades actuals?

Si, nosaltres posem a disposició dels nostres clients plantilles especials per importar les seves dades actuals de tal manera que la informació tingui continuïtat i no s’hagi de consultar des de dos programes diferents ni pagar més quotes de manteniment de l’antic programari.

En tot cas, si el client desconeix com facilitar les dades de migració, també oferim serveis amb els quals estudiem les necessitats tècniques i les valorem.

Puc fer modificacions i personalitzacions del programa?

Sí, al ser nosaltres els propietaris del programari, podem fer les modificacions, alteracions i personalitzacions que siguin necessàries als nostres clients. Les fonts són nostres i no depenem de tercers per canviar el que sigui oportú.

A més, aquestes personalitzacions resten intactes i inalterables encara que el programa evolucioni.