Per les petites empreses

Tota la teva informàtica en tarifa plana.

Professional

 • Multi-empresa
 • 1Gb d’espai al Cloud
 • 4 usuaris concurrents
 • Sense limit de facturació

A iDEAN hem dissenyat per les Pimes (fins a 250 empleats) una completa oferta de gestió d’empreses, de comptabilitat i de gestió de punt de venda, que pots utilitzar immediatament. Només has d’informar al sistema de com ha d’actuar mitjançant un mòdul de parametrització i en molt poc temps començaràs a treballar.

El nostre ERP conté una amplia oferta de funcionalitats que s’adaptaran a les teves necessitats; des del control total dels articles, magatzems i serveis, passant per una sofisticada però fàcil gestió comercial amb tot el necessari per a comprar i vendre.

Si necessites portar la comptabilitat, la trobaràs totalment preparada amb totes les normes i models oficials d’Andorra, el PGC, els informes financers estan disponibles des del primer moment. Tindràs pre-configurats tots els requeriments que necessites pel control dels teus tributs, la declaració de l’IGI la faràs amb un simple clic. La gestió de avançada de la cartera et permetrà conèixer i preveure amb antelació les teves necessitats financeres.

I si és necessari, el mòdul de TPV per controlar tot el teu front-office i, efectivament, connectat en temps real amb l’ERP i la comptabilitat.

Un complet programa pel control de les nòmines que contempla tota la casuística i problemàtica a que tenen que fer front els departaments de Recursos Humans. El programa té en compte la legislació vigent andorrana en totes les fases operatives, en tant d’una alta d’empleat, full de nòmina, full de treball, baixes, etc. com també els fitxers ofimàtics necessaris per realitzar les declaracions a la CASS, IRPF, domiciliacions bancàries, pagaments diversos, etc.

Conèixer més

 • Multi-empresa
 • Multi-idioma
 • Multi-divisa
 • Multi-plataforma (Windows, Mac, Linux, Android)
 • Tots els formats ABA inclosos.
 • PGC andorrà sempre actualitzat.
 • Informes financers (balanços) oficials.
 • Control IGI.
 • Control IRNR
 • Comptabilitzacions automàtiques des de les compres i vendes.

Mòduls ERP:

 • Gestió d’articles i serveis:
  • Manteniment articles/serveis
  • Articles compostos.
  • Famílies.
  • Classificacions alternatives d’articles.
  • Unitats de tractament (Palets, quilos, caixes, litres, etc.).
  • Gestió per lots.
  • Planificador de necessitats.
  • Inventari a data.
 • Gestió de magatzems:
  • Magatzems i ubicacions
  • Traspàs automàtic entre magatzems.
  • Estocs a data.
 • Gestió comercial:
  • Gestió de contactes (clients, proveïdors, comercials, operaris, transportistes, etc.)
  • Classificacions alternatives dels contactes.
  • Control venedors.
  • Tarifes de compres i vendes personalitzables.
  • Control de ràpels de compra i de venda.
  • Control de riscos de clients.
  • Comissions de venda.
  • Estadístiques.
  • Control de campanyes i de projectes.
  • Gestió d’incidències de contactes (no conformitats).
 • Compres:
  • Comandes de compra.
  • Entrada albarans de forma automàtica i manual.
  • Factures de compra.
  • Retorns de compres.
 • Vendes:
  • Pressupostos.
  • Comandes.
  • Albarans.
  • Factures.
 • Serveis:
  • Contractes.
  • Creació de ordres de treball.
  • Control operaris.

Mòduls de comptabilitat:

 • Comptabilitat general
  • Entrada apunts comptables
  • Recerca apunts.
  • Consulta de comptes
 • Gestió de tresoreria
  • Previsions de cobraments i pagaments
  • Cartera de cobraments i pagaments
  • Remeses format ABA
  • Conciliació bancària manual i N43
 • Gestió d’immobilitzats
  • Fitxes
  • Grups d’immobilitzat
  • Amortitzacions automàtiques
 • Gestió de tributs (Impostos IGI-IRNR)
  • Liquidacions automàtiques oficials (900, 910, relació de factures, etc.)
 • Informes financers (estàndard Andorra)
  • Balanços de situació (reduïts, abreujats, etc.)
  • Balanços d’explotació (reduïts, abreujats, et.)
  • Sumes i Saldos

Terminal punt de venda (TPV)

 • Configuració caixes, usuaris, torns, etc.
 • Vendes comptat, crèdit, targes, fidelització, etc.
 • Agrupació per famílies, articles.
 • Totalment gràfic.
 • Factures simplificades.
 • Aparcar tiquets.
 • Informes estadístics gràfics.
 • Informes x, z.
 • Vendes per hora per famílies, venedors, etc.
 • Comptabilització automàtica al tancament de caixa.
 • Rebaixa d’estocs a temps real.
 • Control de magatzems.